Кыргыз Инфо - Кыргыз. Кыргызча китептер, ырлар, каада-салттар, эпостор, жомоктор, акыл-насааттар, учкул сөздөр жана макал-лакаптар Кыргыз Инфо сайтында.

«Отузуңда «ордо» бузсаң, кыркыңда кырдан аша албайсың»

Ордо-элдикчүкө оюну. Ал кыргыз аймагында тортдубанды бирик-тирүүчү жайларга чейин кызыктуу ойнолот. Ордо бузуу – топ бузуу. Т.а. Борбордо бөктөлүп жаткан кеп чукону абалак же томпой менен атуу аркылуу чачыратуу. Демек, эр жигит отуз жашында ошого араң жараса, кыркында кайсы иштин тыянагын чыгарат. Эмне жасап кый-ратат. Кайсы муратка жетет сымал ойлорду етме мааниде, жылды-руу аркылуу айтып отурат.


Кыргыз