Кыргыз Инфо - Кыргыз. Кыргызча китептер, ырлар, каада-салттар, эпостор, жомоктор, акыл-насааттар, учкул сөздөр жана макал-лакаптар Кыргыз Инфо сайтында.

От алышпай кетүү

 Илгери тартыш заманда ким мурун түндүгүнөн түтүн булатса, ошол үйдөн калагын көтөрүп барып, чок алып, өзүнүн коломтосун тутантуучу. Мунун эрөөн-төрөөнүжок, адам­дардын бири-бирине ынтымагы, ото кайрымдуулугунун белгилери-нен болуучу. Отмо мааниде алганда «От алышпай кетүү» – биринин

үйүнө бири башбакпай калуусу, кол үзүүлөрү, «кежигемдин чуңкуру көрсүн»-дегени. Ынтымак-ырыстын ич-ара ыдырашы. Мурункудай катыштын, алыш-бериштин тыптыйпыл жоголушу. Жайлоолордо, ай-ылдарда отурушса, каршылашып бири-биринен кочо качуулары.


Кыргыз