Кыргыз Инфо - Кыргыз. Кыргызча китептер, ырлар, каада-салттар, эпостор, жомоктор, акыл-насааттар, учкул сөздөр жана макал-лакаптар Кыргыз Инфо сайтында.

От алгансып

«От алгансып». Соз мааниси мындай бир ишти жасоодо ото шашылыштыкты керсеткен учуру болот. Мисалы, ширенке жок, тур­муш татаал-тартыш чактары, кечинде от өчпөй турушу үчүн тезек-көңдөн от көөмп коюучу. Эртең менен оту мурунураак күйгөндөн калактап, от алуучу. Ал алекизаматта тутанып кетуучу. Демек, от алуу жеңил-желпи көрүнүш. Бир жакка барууда атайын аттанып кел­ген соң, анын сый-урматын көрбөсө, байырлай албаса, шашкалак-тап турушса, андай учурду «От алгансып» , «келгенинен кеткени бат» – деп койгон. «От алышпай калды», демек, байланыштары үзүлдү дегенди билдирет.


Кыргыз