Кыргыз Инфо - Кыргыз. Кыргызча китептер, ырлар, каада-салттар, эпостор, жомоктор, акыл-насааттар, учкул сөздөр жана макал-лакаптар Кыргыз Инфо сайтында.

Өрүшү семиз

Өрүшү семиз. Бул – адамдарга таандык сапат. Өрүш – ошол адамдын айлана-чөйрөсү, жайыты т.а. жайлоосу, кыштоосу, жаздоо-су, күздөөсү. Демек, ар биринин өзүнө таандык жери. Эгер өзүмдүк бештүлүгүнүн союшу семиз, жүнү тегиз, төлү эгиз болсо кирди-чык-тыларга тарткан табагы берекелүү келсе, аз тамак менен көпчүлүктү тоюнтса, ошондойлорго карата «Анын өрүшү семиз» деп айтылат же «Анын кабыргасы майлуу – деп да коет.


Кыргыз