Кыргыз Инфо - Кыргыз. Кыргызча китептер, ырлар, каада-салттар, эпостор, жомоктор, акыл-насааттар, учкул сөздөр жана макал-лакаптар Кыргыз Инфо сайтында.

Опузалоо

Опузалоо. Адамдардын табиятында ар кандай мүнөздөр жазыл-ган. Бирок жашоо-турмуштан да үйрөнүүлөр, бирөөлөргө таасир-ленүүлөр, ошолорду жолдоолор да болот. Опуза – адамдардын ич ара сыр көрсөтүүсү, колдон келет кылуусу. Опузалоо – ошондой кыймыл-аракетти жүзөгө ашыруусу. Жүрөгүн майтаруу, тик карабо-ого ар дайым баш ийидирүү, анын алдында бечара кейпин кий-дирүүсү. Опуздоо – мал-мүлкүн алуу (конфискациялоо), опис – мал-мүлкүн каттоо, опуза – ал ошону тилге багындыруу менен айтылган туюнтма го. Бул адат негизи кийин чыккан түрү бар.


Кыргыз