Кыргыз Инфо - Кыргыз. Кыргызча китептер, ырлар, каада-салттар, эпостор, жомоктор, акыл-насааттар, учкул сөздөр жана макал-лакаптар Кыргыз Инфо сайтында.

Оозунан кара ит кирип

Оозунан кара ит кирип, сэры ит чыгат. Сары ит кирип, кара ит чыгат. Бул бейжай пенделерге карата багышталат. Ажаан аял-дардын жекече таандык мүнөзүн аныктайт. Өтмө мааниде айтканда ооз – адамдын тамак жечуу органы. Анда тил да, тиш да, ээрин да бар. Мына ошондон чыккан кеп-сөздөрдү «ириген ооздон, чириген соз чыкты» болушу. Маңызсыз сүйлөө, өздөрүнүн кыялын эл алдын-да билдирип, өзүнөн-өзү ээлигип кириши. Т.а. өйдө-төмөн жорткон кара, сэры куу иттердин кабанаакталаш-тартышына салыштыруусу. Албетте, андай сапаттар эркектерге да таандык көрүнүш.


Кыргыз