Кыргыз Инфо - Кыргыз. Кыргызча китептер, ырлар, каада-салттар, эпостор, жомоктор, акыл-насааттар, учкул сөздөр жана макал-лакаптар Кыргыз Инфо сайтында.

Өгүз болгуча торпок пейили калбаптыр

«Өгүз болгуча торпок пейили калбаптыр». Өтмө мааниде егуз – токтолгон адам, торпок – тестиер бала. Салыштырмалуу айткан-да «ушул жашка келгиче, бала кыял, мүнөз, пейили өзгөрүлбөптүр. Эр катары токтолбоптур» – сымал түшүнүктү сыяпаттап турат.


Кыргыз