Кыргыз Инфо - Кыргыз. Кыргызча китептер, ырлар, каада-салттар, эпостор, жомоктор, акыл-насааттар, учкул сөздөр жана макал-лакаптар Кыргыз Инфо сайтында.

Өгөөгө бергис бүлөө бар, экөөнө бергис бирөө бар

«Өгөөгө бергис бүлөө бар, экөөнө бергис бирөө бар». Мын­да, абалы, егее менен бүлөнү түшүнүп алалы. Экое тең темирди кур-чута турган буюмдар, аспап-куралдар. Өгөө бүлөөгө Караганда бы-дырлуу келет, өзү темирден турат. Кургак курчутат. Темирден жа-лын чыгарат.

Буле таштан чыгат да, маки, бычак, керки, балта өңдүүлөрдү курчутууда суулап алат да, миздүүлөрдү ойдогудай жаландатып таштайт.

Биринчиден, «Экеене бергис бирее бар». Бул сапатты билдирет. Биринчиден, эр жигитке карата айтылат. Ал жалгыз өзү эле экиге татыйт-дегени.

Экинчиден, «Атка бергис кунан бар, кызга бергис жубан бар» сымал макалды кайталоо.


Кыргыз