Кыргыз Инфо - Кыргыз. Кыргызча китептер, ырлар, каада-салттар, эпостор, жомоктор, акыл-насааттар, учкул сөздөр жана макал-лакаптар Кыргыз Инфо сайтында.

Музоосунда сүздүрүп

Музоосунда сүздүрүп. «Музоосунда сүздүргөн, өгүз болгондо да жалтанант» (макал). Ар дайым мал чарбачылыгын медер тутуп, жашоо-тиричиликтеринен, ой-пикирлеринен ошол тарапка ете эле ооп келген элибиз өтмө маанилүү сөздөрдү ошол мал чарба багы-тынан алышканы белгилүүдүр. Анткени беш түлүктүн кыял-жорук-тарын, жашоолорун ж.б. касиеттерин мыкты өздөштүрүшкөн… Деле адамбы, айбанбы айрым белгилери окшошо түшөт. «Музоо кезинде суздуруп койгондун» маани жайы – жаш кезинде суздуруп койгон. Жаш кезинде кордукту коп тартты, ошондон жалтак, жер карама болуп калды, ойде карап сез ката албайт-сыяктуу мүнөздөмөлөр келип чыккан.


Кыргыз