Кыргыз Инфо - Кыргыз. Кыргызча китептер, ырлар, каада-салттар, эпостор, жомоктор, акыл-насааттар, учкул сөздөр жана макал-лакаптар Кыргыз Инфо сайтында.

Мурунун чүйрүү

Мурунун чүйрүү. Бул – терс адаттардан.
Биринчиден, бирөөлөрдү жактырбоосу, өзүн жогору, өзгөлөрдү төмөн саноосу, көпчүлүкорундарда чүйрүйгөндөн чүйрүйүп отуру-усу «Ал эмне чүйрүйөт эле чүйрүйөт. Анын адаты – чүйрүйүп, көөдөнүн дайыма көтөрүп, көпчүлүктө езүн кыйын сезсе керек» -деген сөздөр бар.
Экинчиден, айрымдардын табигый мүнөзүндө да болот. Копчүлүкко ошондой корүнүшү да шарттуу. Ал жалпы мамиледен, адамкерчиликтен ачык билинет.


Кыргыз