Кыргыз Инфо - Кыргыз. Кыргызча китептер, ырлар, каада-салттар, эпостор, жомоктор, акыл-насааттар, учкул сөздөр жана макал-лакаптар Кыргыз Инфо сайтында.

Муруну бапта кеспөө

Муруну бапта кеспөө. Бул – адамдык начар сапаттардан. Кеп-ке-созго, ар ишке моюн сунбагандар, терсаяк кылуучулар. Оңго-солго кошулбай, өзүнүн оюнан чыкпаган кенебестер, кепширелер. Өтмө мааниде алганда жашоо-турмушта өзүнүн чечкиндүү ой-пикири жок-тор, аразат жолдо жүрүүчүлөр. Кеп-кеңешти илик албоочуларга ка­рата айтылуусу.


Кыргыз