Кыргыз Инфо - Кыргыз. Кыргызча китептер, ырлар, каада-салттар, эпостор, жомоктор, акыл-насааттар, учкул сөздөр жана макал-лакаптар Кыргыз Инфо сайтында.

Мурдунан кооп

Мурдунан кооп. «Жаман уул атасы олгондо бир көбөт, катын алганда бир кобет.» (накыл)

Биринчиден, бул – ары жагын, бери жагын карабай, адамдарды адамдай санабай, акылга салып, аркы-беркини баамдабай, эдирең-дей бергендерге карата айтылуучу соз. Карыялардын айтымында, жаман уул катын алганда корсулдап, аңги суйлоп, ата-энесин да көзүнө илбейт. Аялынын тилине кирет. Өзүнчө жашоо үчүн бөлүнүп да кетет. Атадан калган мал-мулк ага опо да болбойт. Аялы экое түгөтүүго шашат. Атанын маңцай терин чачат.

Экинчиден, мурдунан көоп… балакаттан өткөн, уландыкка эми баш койгон боз балдар. «Аркы-беркини» түшүнө баштагандарга кара-

та айтылууда. «Мурдуңду урайын, бул мурдунан көеп калган тура!» -дешет.


Кыргыз