Кыргыз Инфо - Кыргыз. Кыргызча китептер, ырлар, каада-салттар, эпостор, жомоктор, акыл-насааттар, учкул сөздөр жана макал-лакаптар Кыргыз Инфо сайтында.

Манастын жоролору

Манастын жоролору:
Бакай – Таластан.
Алманбет – Кытайдан.
Чубак – Алайдан.
Сыргак – Манастын тууганы.
Көкчө – Казактан.
Жамгырчы -Самаркандан.
Үрбү-Таз – Кеминден.
Музбурчак – Жети-Суудан (Иледен).
Санжыбек – Анжияндан.
Төштүк- Чоң-Алайдан.


Кыргыз