Кыргыз Инфо - Кыргыз. Кыргызча китептер, ырлар, каада-салттар, эпостор, жомоктор, акыл-насааттар, учкул сөздөр жана макал-лакаптар Кыргыз Инфо сайтында.

Манастын чоролору

Манастын чоролору:
Жайсаң
Каракожо
Бообек
Кыргыл Ажыбай Кутубий

Мажик    Шаабек      
Кутунай    Шүкүр      
Чалик    Алтай      
Чалыбай    Кошабыш      
Ырчуул    Ыбыш      
Бозуул    Алкен      
Шууту    Жоорунчу      
Тазбаймат    Тоорулчу      
Төлөк    Кайгыл      
Агыш    Бегеп      
Агыдай    Кербен      
Калкаман    Дербен      
Токотай    Кабыке      
Серек    Жабыке      
Сатай    Бооке      
Атай    Тертай      
Үмөт    Кожоке (Ормоке)    

(Бул маалыматты «Теңирим Манас» чыгармасынын автору, белгилүү жазуучу, теңтушум маркум Ашым Жакыпбек уулу берген бол учу).


Кыргыз