Кыргыз Инфо - Кыргыз. Кыргызча китептер, ырлар, каада-салттар, эпостор, жомоктор, акыл-насааттар, учкул сөздөр жана макал-лакаптар Кыргыз Инфо сайтында.

Манастын абалары

Манастын абалары:
Көкөтай – Ташкенден.
Бай – Таластан, Бакайдын атасы.
Жакып – Манастын атасы (Ороздухандын кенжеси).
Кошой – Катагандын кан Кошой, Ат-Башыдан.
Улаккан – Сыргактын атасы.
Акбалта – Чубактын атасы, Алайдан.
Бакай – Бай уулу, Жакып менен бир тууган.
Элеман – Чоң-Алайдан, Төштүктүн атасы.


Кыргыз