Кыргыз Инфо - Кыргыз. Кыргызча китептер, ырлар, каада-салттар, эпостор, жомоктор, акыл-насааттар, учкул сөздөр жана макал-лакаптар Кыргыз Инфо сайтында.

Малды өңү боюнча күтүү

Малды өңү боюнча күтүү. Мында, айрыкча, жылкы малын кан­дай асыроо тууралуу сөз барат. Илгеркилер, байлар жалаң алалуу, каралуу, торулуу, ак боздуу, кашкалуу, күрөңдүү, жээрделүү, кула-луу, кыскасы, бир өңчөй жылкылары аркылуу башкалардан айыр-малана турган. «Ал баланча байдын жылкылары» – деп таанууга, даңазасын арттырууга керүнгон. «Айгыры ала болсо, кулуну кула болот». Мында айгырга карата телү жаралат» – деген түшүнүк ке­лип чыгат. Байлардын жеке жылкылары гана эмес, топоздору да, уйлары да, кой-эчкилери да, теелерү да башкалардан ботенчолонген еңде асыраланганы белгилүү. Мисалы, «Эшимбектин актебел кара койлору», «Абдырахмандын ак эчкилери», «Карымшактын кара төелорү» өңдүү сыпаттоолору атадан балага калып келген. Албет­те, бул байлыкты, өрүштү туюндурат.


Кыргыз