Кыргыз Инфо - Кыргыз. Кыргызча китептер, ырлар, каада-салттар, эпостор, жомоктор, акыл-насааттар, учкул сөздөр жана макал-лакаптар Кыргыз Инфо сайтында.

Мал-башым тартуу

Мал-башым тартуу. Бул – согумун тартуу кылуудан айырмала-нат. Т.а. бир айыпка жыгылса, ж.б. күнөө кетирсе, ошол пенде орто-дон калыс адам алып, өзүнүн күнөөсүн толук сезип, моюнуна курун

салып, кечирим суроочу үйдүн эшигин аттосу. Калыс адамдын ал-дында кылган күнөөсүнө карата өзү чыгымын берүүсү. Бул – эл-дешүүнүн бир белгиси. Мында да: «Алдына келсе, атаңдын кунунан кеч», – деген элдин айкөл бүтүмү эске алынат.


Кыргыз