Кыргыз Инфо - Кыргыз. Кыргызча китептер, ырлар, каада-салттар, эпостор, жомоктор, акыл-насааттар, учкул сөздөр жана макал-лакаптар Кыргыз Инфо сайтында.

Мал адалдоо

Мал адалдоо. Мусулман элинде «адал-арам» деп жаныбар-ларды экиге белебуз. Мында адамдардын адебин, сыйдалыгын, ыйманын керебуз. Мисалы, адалдарга, арамдарга кайсылар кирет. Ал мурун айтылган, малды адалдоо, демек, этин жешке моюн сун-дуруусу. Т.а. малды мууздоосу, кулагын тилип кандоосу. Адал мал­ды элге-журтка тартуусу, макирее тамак жебеесу, ал этти жеште кумен санап калбоосу.
Акыйкатта, шарият жолунда малды союуда (мууздоодо) даарат алышыбыз зарыл. Кудайга жалбаруу керек: «Анын жаны жаннатка, эти тирүүлөргө», – деп аллага сыйынуу менен анан малды мууздо­одо – шарияттын жолун билдирүү, сактоо болуп саналат. Кайсы-лардын адалдыгы, кайсылырдын арамдыгы тууралуу пайгамбардан айтылып келаткан санат бар. Аны созсуз тутуубуз керек.


Кыргыз