Кыргыз Инфо - Кыргыз. Кыргызча китептер, ырлар, каада-салттар, эпостор, жомоктор, акыл-насааттар, учкул сөздөр жана макал-лакаптар Кыргыз Инфо сайтында.

Майкана көрбөй бала оңолбойт

«Майкана көрбөй бала оңолбойт». Мында соз тарбия-таалим тууралуу баратат. Бул аракет уйден башталат. Ата-эне ар дайым отуруп-турганында, тамак-аш ичкенде, мал багууда, конуп-кочконде, айтор, ж.б. күндөлүк жашоо-тиричиликтеринде элиндин, жериндин баба салттарын, эне адептерин, үрп-адаттарын, жол-жоболорун көрүп-билип, өздөштүрүп өсүүсү зарыл. Ансыз бу жашоодо арабек калат. Эл үчүн, эл жашаган жер үчүн ойдогудай жүрүш-турушу, адеби, ыйманы бар адам болуп чыга келет. «Башка ескендун боору таш, ташка ескендун туягы катуу» – деген макал буга ундешот. Проф. X. Карасаев агайдын айтымында, бул илгери заманда кыргыздар ча-былып-чачылып, Памирге (Гиссарга) чейин барган. Демек, фарсы тилинде «Мейхена» болуп айтылган. Ал «ез үй-бүлө, Ата-Журт» де­ген түшүнүктү берген экен.


Кыргыз