Кыргыз Инфо - Кыргыз. Кыргызча китептер, ырлар, каада-салттар, эпостор, жомоктор, акыл-насааттар, учкул сөздөр жана макал-лакаптар Кыргыз Инфо сайтында.

Кытмыр күлүү

Кытмыр күлүү. Адатта, күлүүнүн да ар кандайы бар. Таң-тама-шаларда, теңтуш-телилердин арасында, жайыл дасторкон отуруштар-да, улуу-кичүүлөрдүн чойросүнде күлүүнүн ездүк маданиятын, аде-бин кыргыз эли жөндүү керет да, күлкү – емүрдүн мүлкү катары ыра-кат алышат. Куудулдар чыгат. Апар боорду эзет, күлүү аркылуу коңүл куунактапат. Кытмыр күлүү- арамзалыктын бир белгиси, терс сапат. Ал көпчүлүктүн жапырт ичтери таза, шатыра-шатман күлкүсүн жак­тырбай, аларга күлүүсү. Анын көзүнүн кыюуусу – кат-кат бүктөлүү
аркылуу билинип туруусу. Демек, ошол чөйрөдөбү же кимдер менен-би, отурса ал – езүн бөлекчө сезүүсү, коошпой туруусу.


Кыргыз