Кыргыз Инфо - Кыргыз. Кыргызча китептер, ырлар, каада-салттар, эпостор, жомоктор, акыл-насааттар, учкул сөздөр жана макал-лакаптар Кыргыз Инфо сайтында.

Кыргыз жери жайлоолорго бай

Кыргыз жери жайлоолорго бай. Чымын чаккыс, жайкы-кыш-кы жайыттарга бай. Ак-Сай, Арпа, Солтон-Сары, Кок-Торпок, Кара-Кужур, Арым, Көк-Ойрок, Чоң-Кошой, Төө-Жайлоо, Суусамыр мын­дан сырткары, ичкерки жайлоо-кыштоолор – мал-жандын сеңири. Бештүлүкөрүш алган, кез кумарын кандырган мындай жер соорула-рың элдин баасын, баркын арттырат. Ошондуктан:

«Көк тескей көбүргөндүү көкжалбырак, Көргөндө көркү менен кез кандырат.

Өйүзү арчалуу бет, жайык күңгөй, Корумдан койлор өтсө, таш калдырап,

Суйкайган сулуусу ашкан биздин жайлоо, Жүрөккө жүрө берчү так калтырат». (Мидин)

Кыргыздар: «Тоо-ташың, жер-сууңцан айланайын, тоо-ташың, жер-сууң колдо» – деп айтат. Бул жергебиздин касиетин, кереметин баяндап турат. Андай жагдайын акындар ырга кошуп, жазуучулар сүрөттөштү, сүрөтчүлөр тартты, обончулар, композиторлор обон созушту, уз-усталар коркем оюм кечеттерге символдоштурушту.


Кыргыз