Кыргыз Инфо - Кыргыз. Кыргызча китептер, ырлар, каада-салттар, эпостор, жомоктор, акыл-насааттар, учкул сөздөр жана макал-лакаптар Кыргыз Инфо сайтында.

Кыргыз Ата адамдарды сыноодо эске алуучу сапаттар

Кыргыз Ата адамдарды сыноодо эске алуучу сапаттар:
Биринчиден, эр жигитти – казатта;
Экинчиден, дыйканды үрөөн сээп, жыйнап-оруп алууда;
Үчүнчүдөн, соодагерди – эсеп-кысапта;
Төртүнчүдөн, дөөлөттүнүн колу ачык, ак көңүл берешендикте;
Бешинчиден, тууган-урукту бактысыздык башына келгенде;
Алтынчыдан, дос-тамырларды – иш тушкенде;
Жетинчиден, екумдарды – каарданганда;
Сегизинчиден, зайыбы, байлык, дөөлөтү колунан кеткен жан-ды-такаат кылган учурда;
Тогузунчудан, такыба дербиши – топук кылууда.
Муну билип коюубуз керек. Токтоолук, сукуттартуу, тартип, мак-сат, үнөм, аракетчилдикжана тырышчактык, туруктуулук, калыстык-тууралык, назиктик… мына ушулар инсандар үчүн эң зарыл сапат-тардан экенин калк даанышмандары белгилеп келишкен экен…


Кыргыз