Кыргыз Инфо - Кыргыз. Кыргызча китептер, ырлар, каада-салттар, эпостор, жомоктор, акыл-насааттар, учкул сөздөр жана макал-лакаптар Кыргыз Инфо сайтында.

Кузаматчылык

Кузаматчылык. Бул терс сапаттарга кирет. Ичте кирдин бар-дыгы, өч алууга аракеттенүүсү, качандыр бир кездери араздашуу-лардын ирбитин келтире албай жүрүүсү. Ошол ичте сакталуусу, ез учурунда элдешпей калуулары. Ал бара-бара очегүшүүлерү. Мын-дай шартта ортодон эстүү адамдар билип-туюулары, аларды эл-дештирип коюулары, баарынан, адамкерчиликтүү мамиле кылуусу болуп саналат.


Кыргыз