Кыргыз Инфо - Кыргыз. Кыргызча китептер, ырлар, каада-салттар, эпостор, жомоктор, акыл-насааттар, учкул сөздөр жана макал-лакаптар Кыргыз Инфо сайтында.

Кузаматчылык

Кузаматчылык. Бул – ичкүптүүлүктүн бир туру. Кузамат кылуу – албетте, терс күрүнүш, ичте кек калуучулук. Эртедир-кечтир аны сыртка чыгаруусу аркылуу гана бири-биринин таарынычтарын жазуу менен кыргыз эли кектешүүсүн жойгон да, «Кекти каапырга (башка диндегилер) жараткан» -дешкен. Адамдар ичтеринде кузамат сак-талбагандай жүрүш-турушка эгедер болушкан. Мындан араздашуу-лар, ортосу ачылып кетүүлөр да кездешкен.


Кыргыз