Кыргыз Инфо - Кыргыз. Кыргызча китептер, ырлар, каада-салттар, эпостор, жомоктор, акыл-насааттар, учкул сөздөр жана макал-лакаптар Кыргыз Инфо сайтында.

Күтүүсүз күлкү

Күтүүсүз күлкү. Баамдоодо мунун эки жагдайы сезилет.
Биринчиден, күлкүчүлөр болот, бир кездеги бирдемелери эси-не кылт этет. Мында ал ак дилде каткыра күлүүсү билинип турат;
Экинчиден, эмки сөз күтүүсүз күл үүсү – айрымдар бирөөнүжак-тырбоосу, ал күлкүсү аркылуу аны сындыруусу, ошонусу менен өзүнүн ага карата болгон ниетин, ачуусун, т.а. ой-пикирин алдыртан чыгарып.алуусу. Албетте, бул -терс көрүнүш.


Кыргыз