Кыргыз Инфо - Кыргыз. Кыргызча китептер, ырлар, каада-салттар, эпостор, жомоктор, акыл-насааттар, учкул сөздөр жана макал-лакаптар Кыргыз Инфо сайтында.

Кутмандуу Кыргыз Атадан собол

Кутмандуу Кыргыз Атадан собол. Эки жүздүүлүктүн белги-син калп сүйлееден, убадасынын аягына чыкпоодон, аманатка кыя-наттык кылуудан билип туруусу.
Беш нерседен мурда беш нерсени каниет деп билүүсү. Алар:
Өмүрден мурда тирүүлүгүңдү;
Сыркоолугуңдан мурда саламаттыгыңды;
Иштен мурда бош убактынды;
Карылыгыңдан мурда жаштыгыңды;
Жакырдыгындан мурда байлыгыңды.
Элибизде бактылуу адам бузукулуктан, чыгымчылдыктан оолак жүрген жана оор кайгыга сабыр кыла билген.


Кыргыз