Кыргыз Инфо - Кыргыз. Кыргызча китептер, ырлар, каада-салттар, эпостор, жомоктор, акыл-насааттар, учкул сөздөр жана макал-лакаптар Кыргыз Инфо сайтында.

Күлүктү токуу

Күлүктү токуу. Чоң чабыштарга кошууда чубатуудан соң ат-тын үртүгүн алат. Эми ээрди жеңилдете токууда, аттын башын кун чыгышты каратат. Саяпкер өзү токуйт, Ат-Башы, Нарын, Кол тарап-та күлүктү жайдак минип чаппаган. Ошол тапта күлүктүн алдынан адам, айбан баспоосу тийиш. Байкоосуздан баскандар.кайра арты-на тартуучу. Бул – абалтан калган расиминин негизги мазмуну «күлүктүн алды торолбосун, биринчи чыгып келсин» – дегени. Күлүккө бата берүүдө да, анын алдында эч жан турбашы керек.


Кыргыз