Кыргыз Инфо - Кыргыз. Кыргызча китептер, ырлар, каада-салттар, эпостор, жомоктор, акыл-насааттар, учкул сөздөр жана макал-лакаптар Кыргыз Инфо сайтында.

Кордоп кетүү

Кордоп кетүү. Заманында Кыргыздар жоопкерчиликте кыл чайнап, кырчылдашып каршылашкан коп эле душмандары бол-гон. Эрлер эрөөлгө чыгышып, шеит кеткендери, курмандыкка ба-шын тиккендери көп. Баатырлардын, калк кадырмандардын сөөктөрү ара-жолдо калбаган. Айыгышкан касы алардын сөөгүнүн кайда коюлгандыгын билсе-туйса, көрүн ачып, кордоп кетүүгө чейин барышкан. Мисалы, «Манас» эпосунда айкөл Манастын сөөгүн ошондой жоруктан тышкары кылыш үчүн, акылман эне Ка-ныкей Эчкилүү Тоого жашырганы, эч кимге дайынсыз кылганы айтылат. «Бул жерге сөөгү коюлган» – деп, билинген эмес. Чы­нында башка орунда жаткан. Ал жерге бирөөлөрдү, же болбосо мал союп көмгөнү көрүнөт.


Кыргыз