Кыргыз Инфо - Кыргыз. Кыргызча китептер, ырлар, каада-салттар, эпостор, жомоктор, акыл-насааттар, учкул сөздөр жана макал-лакаптар Кыргыз Инфо сайтында.

Көр жеме

Бул – начар сапаттардын бири. Көбүнчө эркектерге мүнөздүү жоруктар бар. Үй-бүлөнү тарбиялоодо, аларга таалим берүүдө, ич-ара бөтөнчөлүктөрдү билбөөсү. Мисалы, еврейлержана армяндар үй ичиндегилерге сылык мамиле кылышат.

Биринчиден, балдарын башка улуттардын балдары менен ой-нотпойт.

Экинчиден, тарбия-таалим берүүнүн ыкмасы катары алар жаш муундарын көтөрө чалып, мактап турушат. «сен деген акылдуу-суң», «сен андай эмессиң, мындайсың, өзүндү-өзүң баалабайсың» жана башка жагымдуу сөздөр менен сүрөп коштойт. Ал эми биз-деги адат, балдарыбызды «сенде мээ барбы», «эшектей да акы-лыңжок», «айбансың», «баланчанын баласын карачы» ж.б.у.с. же-мелери менен балдардын көңүлүн жаштайынан чогет абалга кел-тиребиз. Эркектер мындай тилди аялына да арбын колдонот.


Кыргыз