Кыргыз Инфо - Кыргыз. Кыргызча китептер, ырлар, каада-салттар, эпостор, жомоктор, акыл-насааттар, учкул сөздөр жана макал-лакаптар Кыргыз Инфо сайтында.

Конок үйү

Конок үйү. (Меймзн үйү). Кыргыздар конок күтүүнү баарынан улук керүшкен. Бар тамагын балдарына да бербей, үкекке катып, аны кулпулап, «уяттуу адамдардын алдына эмне коебуз, конок айт-тырып келбейт» – дешкен. «Конок келатат, биздин үйге түшет». Мына ушундай балдарынан ойде сүйүнген элибиз заманында мейман үйүн атайын тиктирүүчү. Мурун отурушкан жерлерде жер үйүн салып да коюшкан. Конокту дароо ошого түшүрет. Ошондо коноктойт. Ошон­до уктайт, ошол үйден атказат.


Кыргыз