Кыргыз Инфо - Кыргыз. Кыргызча китептер, ырлар, каада-салттар, эпостор, жомоктор, акыл-насааттар, учкул сөздөр жана макал-лакаптар Кыргыз Инфо сайтында.

Колу узун

Колу узун. Адатта, «колу тар», «колу кууш», «колу кыска» өндүү бир гана адамдын колуна байланыштуу сездер етмо мааниде да, туз мааниде да айтылат. «Колу тары» -сарандыгы, башкаларга эч-теке арттырбоосу, «колу кууштугу» – буга маанилеш. «Колу кыска» сараң эмес, колунда жоктугу. «Колу узун» – бардары, бирөөлөргө колу ачыктыгы, берешендиги. Меймандарды ойдогудай сыйлоосу, кийиндире да, ичиндире да билүүсү, өргөө тигип, мал союп түшкөндөрдү милдеттүү конок алуусу. Кайра кадимкидей узатуусу. Айылына, элине дүңү бар, барктуулугу, нарктуулугу…


Кыргыз