Кыргыз Инфо - Кыргыз. Кыргызча китептер, ырлар, каада-салттар, эпостор, жомоктор, акыл-насааттар, учкул сөздөр жана макал-лакаптар Кыргыз Инфо сайтында.

Көлөкөгө тон бычып

«Көлөкөгө тон бычып». Бул – жок нерсени бардай көрүү, б.а. ошол тууралуу кур кыялдануу, аткарыла элек, ойдо жүргөндү атка-рып атам – деп, өзүнө-өзү калпыс сүйлөө. Мисалы, «тондук тери жок туруп, тон кием» деш, «аты жок туруп, ат минем» деш. Демек, ага ээр-токум камдаш керек. Таптакыр жокту бардай түшүнүүсү.


Кыргыз