Кыргыз Инфо - Кыргыз. Кыргызча китептер, ырлар, каада-салттар, эпостор, жомоктор, акыл-насааттар, учкул сөздөр жана макал-лакаптар Кыргыз Инфо сайтында.

Көк бөрү улагынын этин татуу

Көк бөрү улагынын этин татуу. «Улактартыш» оюнунда улак-ты кептер кармайт (улак тартууга даярдоо «Кыргыздын таң-тама-шалары» аттуу эмгекте даана айтылат. Азыр улакты мууздай коюп, дароо каны-жини менен тарта коюу салтта-наркта жок). Демек, улак

эти кайыштай чоюулуп, улак керген сайын чыйралат. Бир эле улакка көпчүлүктүн колу тийсе, аны союп көпчүлүккө ооз тийгизүүбүз за­рыл. Ал-дарычылык, ырымчылык касиетке эгедер. Улакташталган айылда аны соет. Аксакалдар чакырылат. Улактын этинин даамын татышат. Албетте, мында өзүнчө даам бар. Аны эки-үчөө эле берки улактардай жеп кете албайт. Азыркы тартылуучу улактардын каны-жини аралашып, эттин даамын башкага өтө өткөрүп жиберишет. Ошен-тип айыл үстү таткан улак аркылуу карыялары улакчыларына сый-мыктануу менен бата берип тарашат.


Кыргыз