Кыргыз Инфо - Кыргыз. Кыргызча китептер, ырлар, каада-салттар, эпостор, жомоктор, акыл-насааттар, учкул сөздөр жана макал-лакаптар Кыргыз Инфо сайтында.

Койчунун кызы кой келээрде иш кылат

«Койчунун кызы кой келээрде иш кылат». Ата-бабабыз кой малын жакшы асырап, анын азык-түлүктүүлүгүн арттырып келген. Койдун турмуш турпаты менен пайдасы зор. «Койдун сүтү коргошун, кой уурдаган оңбосун» – деген «Бекбекей» ыры бар. Жүнүчү? Тери-сичи? Мүйүзү, сөөгүда керектүү, кыгы көң болот. «Кой» – анын баа-рысы пайдалуу. «Айтпай эле кой» – деген түшүнүктү берет. Ошон-дуктан, кой саалат. Андыктан, козулары өзүнчө кайтарылат. Кой жай-ыттан короого келгиче козулары көгөндөлөт. Жамыратып жибербейт. Кыз-кыркындар, бала-бакыралар, келин-кесектер кой саашка жапырт камынышат. Койдун сүтү майлуу келет. Жуурат уютулат, андан сүзмө куят, эжигей кайнатат. Мына ушундай кой келээр маал келип, короо­го киргендеги саан учурлар ото түйшүктүү келген. Ошол тапта кой­чунун кызы илээндиленип, сайма сайымыш, түймөтүйүмүш, бычып-тигимиш болуп, шылтоосу табылат. Короодогу кызуу кыймылга ка-тышкысы келбейт. Арзыбаган бир ишти кармаламыш болот. Ушун­дай жагдайлардан улам: «Койчунун кызы кой келээрде иш кылат», -деген кеп айтылып жүрөт.


Кыргыз