Кыргыз Инфо - Кыргыз. Кыргызча китептер, ырлар, каада-салттар, эпостор, жомоктор, акыл-насааттар, учкул сөздөр жана макал-лакаптар Кыргыз Инфо сайтында.

Көчүп кетүү

Көчүп кетүү. Бул – көчүрүп алуу, элге эл кошулуу, эл ичинде эл жүрөт эмес. Куугунтукка түшүү, ал жерде жашоого мүмкүнчүлүктүн жоктугу. Баш маанек кылууга башка тарапка кетип жоголуулары. Т.а. көчүрүп жиберүүлөрү, көздөн далдаа болуулары. Мунун негизги се-бептери бар:
Биринчиден, өзүнүн орду-түбү жок жүрүш-туруштары менен батпоолору-жакпоолору;
Экинчиден, коп кылмыш иштери, эл ичине ыдык көрсөтүүлөрү, таш бараңга алуу ордуна көчүрүп жиберүүлөрү, эриш бузуулары, кал-

кка бүлүксалуулары, жапыртжаман көрүнүшү, мындан башка да анын улуктардын кыйыгына калуулары. Илгери андайлар бай-манап, бий-болуш өкүм сүргөн учурунда болгон, боло берүүчү көрүнүш эле.


Кыргыз