Кыргыз Инфо - Кыргыз. Кыргызча китептер, ырлар, каада-салттар, эпостор, жомоктор, акыл-насааттар, учкул сөздөр жана макал-лакаптар Кыргыз Инфо сайтында.

Кемеге талашуу

Кемеге талашуу. Бул – каада-салттагы илгертен келе жаткан терс көрүнүш. Кемеге – казан асууга шартташкан, ичи оюлган жай. Ага эт бышырылат. Аш-тойлордо катар-катар кемегелер казылат. Анда бирден келин, бирден жигит эт бышырууга чектелет.
Биринчиден, мындай чакта айрымдап алардын кантип тейлеп жаткандыгына кийлигишүүлөрү, жактырбоолору, казан-аякты кошо кармашып, серпилүүлөрү, өзүн кыйын сезүүлөрү;
Экинчиден, өтмө мааниси, кээлери келин-кесектер, улан-жигит-
тер аткара турган орчундуу милдеттерди аларга ыраа көрбөй, «Са-калына карабай» езүнө ыйгарып алуулары.


Кыргыз