Кыргыз Инфо - Кыргыз. Кыргызча китептер, ырлар, каада-салттар, эпостор, жомоктор, акыл-насааттар, учкул сөздөр жана макал-лакаптар Кыргыз Инфо сайтында.

«Кел, орток, кел»

«Кел, орток, кел». Бул – данчылыкка байланыштуу айтылат. «Кел, айдарым, кел», «Кел, желаргы, кел» – деп айтса да болот. Эгин сапырганда баба дыйкандар кыйкырчу. Аба толкундары жары-лып, сыдырым жел жүрүүчү. Кыз-келиндер куурулган эгиндин тугун, талкандын акшагынан кебегин тазалап алууда желди, ушинтип, ча-кырып алышчу. Мунун да эртең мененки, тушку, кечки желдери, желаргысы болот.


Кыргыз