Кыргыз Инфо - Кыргыз. Кыргызча китептер, ырлар, каада-салттар, эпостор, жомоктор, акыл-насааттар, учкул сөздөр жана макал-лакаптар Кыргыз Инфо сайтында.

Казан-аяк калдырайт

Бул – үйдөгү эри-катындын ич-ара кер-мур айтыша түшүүсү. Кайра эле жашоолорунун оз нугуна өтүшү. Өзгөчө аялдарга карата айтылып калгандай…

«Эрди-катын урушат, эси кеткен болушат»-дейбиз. Макалдык туюнтма да буга үндөшөт. Мында отмо түшүнүк жатат. Т.а. болу-

шуп, жаман көрүнүүнүн кажети жок, баары бир алар элдешип алы-шат деген чындык турат.


Кыргыз