Кыргыз Инфо - Кыргыз. Кыргызча китептер, ырлар, каада-салттар, эпостор, жомоктор, акыл-насааттар, учкул сөздөр жана макал-лакаптар Кыргыз Инфо сайтында.

Каяша айтуу

Каяша айтуу. Кыргыздар – сезду уга да, кемчилигин корсете, көтөрө да билген калк. Айрымдар оң создү туура эмес кабыл алат да, ошол замат ажыржоопторун бере коюшат. Каяша – туура сезге чычалоочулук, кеп оролун түшүно билбоочүлүк, улуу-кичүүлердү ылгабоочулук, озүнүн одоно жактарын айтса, кетөре албоочулук. Жакшы жакка ундесо, терсаяк жакка буруучулук. Бул бетке чабар-дык менен үндошот.


Кыргыз