Кыргыз Инфо - Кыргыз. Кыргызча китептер, ырлар, каада-салттар, эпостор, жомоктор, акыл-насааттар, учкул сөздөр жана макал-лакаптар Кыргыз Инфо сайтында.

Катын албай, кайын ал

«Катын албай, кайын ал». Бул макалга айланган сездун маа-ни-жайы мындай: эрди-зайып эриш-аркак. Баш кошкону, үй күткөнү, балалуу болгону алар турмуш, келечек тууралуу максаттанат. Мын­дай талаптуу жашоо кыздын төркүнүнө кынадай жагат. «Чыккан кыз чийден тышкары» болсо дагы ар дайым анын төркүн-төсү, алым-бе-римдүүсү, аттанып түшөөрү шарттуу көрүнүш. Күйөө бала үчүн кай­ын журт ата журттай эле дымактуулукка эгедер. Күйөөнү тосот, жоро-жолдошторун кошо сыйлайт, «куйее карыса жээн», «күйөөнү пайгам­барым сыйлаптыр» деген накылдын түпкү теги эле бири-бирин ур-

маттоосу, кадыр тутуусу. Баары биригип, кайын журттун алдуулугу-на, бардарлыгына барып тогошот.


Кыргыз