Кыргыз Инфо - Кыргыз. Кыргызча китептер, ырлар, каада-салттар, эпостор, жомоктор, акыл-насааттар, учкул сөздөр жана макал-лакаптар Кыргыз Инфо сайтында.

Каржилик берүү

Каржилик берүү. Сез жандыктын каруужилиги тууралуу бара-тат. Малдын, кайберендин жана башкалардын 12 ден мүчөсү бо­лот. Анын алтоондо чучук бар. (Алар: эки жото жилик (чүкөлүү жи­лик), эки кашка жилик (бул экое алп жилик). Анан эки күң жилик (кол жилик) болуп эсептелет. Ал эми эки жамбаш, эки далыда жана эки каржиликте (каруулуужилик) чучук болбойт. Болоор-болбос гана бар. Ошон учун каржилик ыйыктай, касиеттуудей сезилет. Аны чакпайт, чакса да чучукка жарыбайт. Муну таза мулжуп, бир жерге кыстарып же илип коет.
Уламышта мындай кеп айтылат. Бир жигит алые сапар аттана-арда үйдүн байбичеси анын куржунуна каржилик салып коет. Ара жолдон бир топтору торой чыгып, аны карактамай болот. Ошондо жигит езунен башка жана 40 жигит менен келе жаткандай көрүнөт…


Кыргыз