Кыргыз Инфо - Кыргыз. Кыргызча китептер, ырлар, каада-салттар, эпостор, жомоктор, акыл-насааттар, учкул сөздөр жана макал-лакаптар Кыргыз Инфо сайтында.

Карын бузуу

Карын бузуу. Бул каадалуу салттардын катарына кирет. Кыр­гыздар жайлата сааган уйдун, топоздун, койдун, эчкинин сутун кай-мактатып, андан чебеге сызгырат. Майын карынга куюп салат, сүтүн айран (жуурат) уютуп, андан сузме кылып, курут кургатышат, козу карын, кой карын, торпок карын, сэры май пайда болот.
Биринчиден, кышта, суукта жешкен;
Экинчиден, атайын жентекке, ашка, той-топурго, конокко арнап сакташкан. Карын бузуу жөрөлгөсүн көбүнчө байбичелер аткарган. «Бисмылда» – деп, карын оозун кесип, өзү ооз тийген. Анан үйдүн карыясына биринчи томуруп сугунткан. Үйдүн улуу кызы бузган учур-лар да бар. Анда ооз тийгизүү чоң ата, чоң энелерден башталат. Алар сугунуп, лаписин суутуп алат. Анан дасторконго коюп, бала-бакыралардын оозу майланат.
Мындан: «Өгүз карын майынды өлгөндө бузасыңбы», – деген макал калыптыр.


Кыргыз