Кыргыз Инфо - Кыргыз. Кыргызча китептер, ырлар, каада-салттар, эпостор, жомоктор, акыл-насааттар, учкул сөздөр жана макал-лакаптар Кыргыз Инфо сайтында.

Карыларга сыйынуу

Карыларга сыйынуу. Ата-баба салтында улууларды сыйлоо, улуу жашка чыгуу, андай адамдарды керемет катары керуу наркы бар. «Карыя жүздөн ашты», «Байбиче жүзгө чыкты» десе, алардын мынча жашоолору кийинки муундарга таңсык да, улгу да! «Баланын чоң энесин чакыргыла», же «Ошого бирдеме жеткиргиле», «Бата алып кел», «Батаны ошол чоң атамдан уккула» – өңдүү жөрөлгөлөр элибиздин сыйкорлугун, ынтымак-ырысын аныктап келген. Андай улуу жашты жашагандарга эч бир жардамын аяшпаган. Айыл усту урмат-таган. Ырым учун ал адам кез жумганда бивдемелерин алышкан. Таберик кылышкан. Эски көйнөгү болсо да бөлүп-бөлүп кетишкен. Беттерин, көздөрүн сүртүшкөн. Кешиктүбүн талашып ичишкен… Эң негизги ой-тилек – так ошондой улуу жашты самоо, «Кудай ушунун жашына жеткизсе экен»-дегени.


Кыргыз