Кыргыз Инфо - Кыргыз. Кыргызча китептер, ырлар, каада-салттар, эпостор, жомоктор, акыл-насааттар, учкул сөздөр жана макал-лакаптар Кыргыз Инфо сайтында.

Камчысынан

Ат айдактоочу курал кадимки камчыга байланыш­туу кеп ыры-жырымдар, болжолдоолор, чындыктар бар. «Камчысы катуунун – катыны уяттуу» – деп да айтылат. Камчыны бүктөй кар­моо – ичинде ачуусу, кеги бардык. Камчынын өрүмүн, түшкүнүн сүйрөй кармоосу – дили ак, эч кандай кара санатайлыгы жоктугу. Камчыны бейрекке таяп отуруусу, камчыны үйрө алуусу – өзүнчө кузаматчылык. Эми «камчысынан» – деген туюнтмада эрдин алган жарынын жакшылыгына же жамандыгына жорулат. Эр азаматтын жары жакшы чыкса, «Камчысы жакшы», аялдын жаманы жолукса «анын камчысынан» дегенге жорулат. Канча катын алса да «Ой, анын камчысы ошондой», -деп коюшат.


Кыргыз