Кыргыз Инфо - Кыргыз. Кыргызча китептер, ырлар, каада-салттар, эпостор, жомоктор, акыл-насааттар, учкул сөздөр жана макал-лакаптар Кыргыз Инфо сайтында.

Кайда барба, Мамайдын көрү

«Кайда барба, Мамайдын көрү». Бул – эң эски макалдардан. Мында оор турмуштун запкысы тууралуу сез болууда. Сыягы улуу-лардын божомолдоолорунда Мамайдын бейитинин оозу ачылып ка-луусунан улам ушундай түшүнүк келип чыгуусу тийиш. «Кайда бар-саң жокчулук, кедейлик-кембагалдык сени күтүп турат». «Эмгектен качсаң дөңгөккө», «Эмгектүү кулда чарчоо жок» – сымал макалдар буга үндөшүп турат.


Кыргыз