Кыргыз Инфо - Кыргыз. Кыргызча китептер, ырлар, каада-салттар, эпостор, жомоктор, акыл-насааттар, учкул сөздөр жана макал-лакаптар Кыргыз Инфо сайтында.

Ишеничтен кетүүчүлүк

Ишеничтен кетүүчүлүк. Бул – адамдардын айрымдарына таан-дык сапаттардан. Ишенич – оң касиет, адамдардын бири-бирине ма­миле кылуучулугу. Кеп-сөзү откендүгү, ич-ара кадыр тутуулары. Адам ошондой жагдайлары аркылуу алым-беримдүүлүгү. Мына ушундай асыл сапаттардан кайт болуу – ал өзүнүн пендечилик да-раметин учуруучулук. Арасат жолдо калуучулук. Бирөөлөр менен алака түзүлбөй калуучулук. Төтон эр-азаматтар үчүн тактык-төптүк зарыл. Мында тануудан ашкан уяттыкжок…


Кыргыз