Кыргыз Инфо - Кыргыз. Кыргызча китептер, ырлар, каада-салттар, эпостор, жомоктор, акыл-насааттар, учкул сөздөр жана макал-лакаптар Кыргыз Инфо сайтында.

Ийик ийиртүү

Ийик ийиртүү. Бул жаңы келген келинди ичтен сыноо. Так айт-канда, анын колуна көбүнчө жүн ордуна кебезди карматып, аны кан­дай түйдөктөп, кандай ийирет, кантип чыйратат. Т.а. кайын эне ке-линдин жөндөмүн билүүсү. Албетте, кебезден жип кылыштын өзү кыйын. Демек, мындан: «Ийикче имерилген келин болот тура» – де­ген ич жылытаар маанай түзүлгөн.


Кыргыз