Кыргыз Инфо - Кыргыз. Кыргызча китептер, ырлар, каада-салттар, эпостор, жомоктор, акыл-насааттар, учкул сөздөр жана макал-лакаптар Кыргыз Инфо сайтында.

Ичке баткан бала, сыртка да батат

Ичке баткан бала, сыртка да батат. Сездүн учкул маанисинде курсактагы баланын терелүүсү, аста-секин торолуусу. Т.а. тогуз ай кетерүп, арка-омурткасы сыздап тапкан перзентин езү багуусу. Биреелерге зар, биреелерге кор кылбоосу. Бул биринчиден, бала­нын турмуштагы жекече тагдырына да карата айтылуусу;
Экинчиден, ата-энелер баласын оордобоосу, намысына тийген-де айтылуусу. Ушундан улам айрымдар шарты жок болсо, асыранды балдарын же куйеедегу кыздарын чыгарып алуулардын бардыгы.


Кыргыз