Кыргыз Инфо - Кыргыз. Кыргызча китептер, ырлар, каада-салттар, эпостор, жомоктор, акыл-насааттар, учкул сөздөр жана макал-лакаптар Кыргыз Инфо сайтында.

Этегинен жаңылуу

Этегинен жаңылуу. Бул ак никени аттап чыгыштык кылуу. Бироолор менен жүрүп кетүү. «Ойношу оттон ысык» болуу, күйөөсүнүн көзүн тазалоо. Аягы суюк, ойсоке аял. Аялдардын этеги-не байланыштуу коп түшүнүктөр бар. Өтмө мааниде айтыла турган мүнөздөмөлөргө эгерде «кең этек аял» бул – пейили таза, коңурдук-ту билдирет. Чалма этек аялы – ыплас, жуунбаган, таранбаган. жүдөөлүк. Этегинен жаңылуучу аялдар – жалп этектер. Этегинен жалгоочу аял – төрөп-түшүп, ак этек аталгандар. Аны башкалар ме­нен ойноп-күлүп жүрөт. Күйөөсүн чанып жатат, көзүнө чөп салууда, көзүн тазалап жүрөт менен алмаштырбайбыз. Арийне, андай жексур ургаачылардын жосуну жолдо калсын, дегеле кылыгы оз башы ме­нен кошо кетсин деген каргышка калаары бышык дечи.

Көзүнө чоп салуу – никелеш эрин этибарга албоо, бироолорду жандоо. Ал аркылуу жаштык, ыракатка батуу. Эрди-аял – эгиз гул, бир көгөрүп, бир онот. Эч качан бирин-бири жазгырбоолору, ич ара урматтоосу зарыл.


Кыргыз