Кыргыз Инфо - Кыргыз. Кыргызча китептер, ырлар, каада-салттар, эпостор, жомоктор, акыл-насааттар, учкул сөздөр жана макал-лакаптар Кыргыз Инфо сайтында.

Этегинен жалгоо

Этегинен жалгоо… «Кудай этегинен жалгасын», «Ак этек бас-ты», «Жабуулуу кара инген», «Кудай жалгасын», «Очор-бачар уй-буле» сыяктуу ак бата «этегинен жапгоого» барып такалат, т.а. «тууп алгын» дегенге Караганда «тереп алуу», «балалуу болуу», «кудай жалгасын» сымал сыпаттодо аялга шарттуу келет. «Аны этегинен жалгады» – деп айтууга оңтойлуу болот… Тереп-тушуп турган аял, зайып тукумду кебейткон, канат-бутакты кенейткен, таш тушкен же-ринде орун-очок алган, жузу жарык, кеп-созге орток, акылга шерик зайып! Андайлар улам балалуу болгон, улгайган сайын каны коюу-ланат, кайын-журтуна алынат.


Кыргыз